Forgotten Password

Tuyển 3-4 thợ quảng cáo in bạt khuyết tật nhẹ chân, hai tay và mắt tốt, muốn gắn bó với nghề
Quyền lợi:
+Lương 4-5 tr / 1 tháng tùy năng lực
+Các chế độ đầy đủ
+Bao ăn ở tại xưởng

Liên hệ anh Dũng: 097 118 6688 để phỏng vấn và biết thêm chi tiết

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.