Forgotten Password

Yêu cầu: thành thạo Phần mềm PTS, Corel hoặc Illus, ưu tiên biết đứng máy in bạt, đề can.
– Tìm hai bạn khuyết tật nhẹ chân, (hai tay và mắt tốt) muốn gắn bó với nghề.

Quyền lợi:
+Lương 7 tr / 1 tháng
+Các chế độ đầy đủ
+Bao ăn ở tại xưởng

Liên hệ anh Dũng: 097 118 6688 để phỏng vấn và biết thêm chi tiết

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.