Forgotten Password

Trung tâm hỗ trợ người khiếm thị An Yên cần tuyển 1 bạn nam Kỹ thuật viên Massage xoa bóp.

Với mong muốn hỗ trợ lâu dài cho các Anh chị, Cơ sở đảm bảo chỗ ở ổn định miễn phí. Cam kết hỗ trợ thu nhập 3.000.000/tháng (ba triệu trên tháng) thu nhập dưới 3 triệu sẽ bù đủ. Mỗi vé trung tâm hỗ trợ 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng) cho Anh, chị.

Ưu tiên các Anh chị có chứng chỉ, tính tình vui vẻ, hòa đồng, làm lâu dài.

Địa Chỉ: Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 0965708359

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.