Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

-Sản phẩm đa dạng.

-Môi trường làm việc thoải mái.

-Có chỗ ở lai cho người ở xa.

-Tăng ca và chủ nhật theo nhu cầu của thợ

-Tay nghề có thể được chỉ dẫn nâng cao trong công việc

Nộp hồ sơ liên hệ:

Bùi mạnh Hà
0373261811 – Bấm để gọi