Forgotten Password

Số lượng: 02 Nam; khuyết tật chân, đi lại được, hai tay và mắt tốt

Yêu cầu: chăm chỉ, siêng năng, ham học hỏi

Công việc: thay pin, cắt dây, sửa đồng hồ

Sẽ được đào tạo
Thời gian: 7h00 – 21h00

Lương: thỏa thuận
Có chỗ ở lại

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại:
0903 947 689

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.