Forgotten Password

– Bao ăn ở tại chỗ
– Lương 5 triệu/ tháng + hoa hồng 5-10% doanh số
– Chế độ làm việc thoải mái, có máy tính ngồi chơi game giải trí
– Mỗi ngày bán chỉ 10 khách mua hàng,thời gian còn lại rất rảnh rỗi.
– Đặc biệt ưu tiên người khuyết tật làm việc lâu dài

Liên hệ: 0901488639

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.