Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khiếm thính
Mức lương
6000000
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:
đầy đủ
Khu vực làm việc
Quận 2,
Mô tả công việc

Yêu cầu: khiếm thính, dưới 50 tuổi; có phương tiện đi lại