Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; tay & mắt tốt/ mù 1 bên
Mức lương
trao đổi khi phỏng vấn
Thời gian làm việc
6h00 – 18h00 (nghỉ trưa từ 12h00 – 14h00)

Mô tả công việc

Yêu cầu: khuyết tật chân, đi lại được; tay & mắt tốt/ mù 1 bên; từ 18 – dưới 30 tuổi; điềm đạm, chín chắn. Nếu đã biết Massage, học nhanh từ 2 – 3 tháng; chậm 6 tháng; hỗ trợ tiền xăng, xe, điện thoại khoảng 1 triệu/ tháng. Nếu thực tập tốt trên bệnh nhân, lương: 5 – 7 triệu/ tháng. Có chỗ ở lại tại phòng khám. Bao ăn 3 bữa.