Forgotten Password

Cơ sở tẩm quất massage hội người mù Tây Hồ;

Cần tuyển gấp 2 nhân viên nữ, 2 nhân viên nam.

+ Cơ sở trả 50% tất cả các dịch vụ.

+ Cơ sở có chỗ ăn ở, sinh hoạt rộng rãi.

Xin liên hệ theo sđt 0377281641 để trao đổi cụ thể. Xin cảm ơn.

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.