Forgotten Password

Thời gian: Từ 8h-17h30

Tuyển các bạn nữ còn khỏe tay và mắt.

Bao ăn ở, lương học việc 5tr/2 tháng. Từ tháng thứu ba lương theo sản phẩm từ 5-8tr.

Liên hệ: zalo 0983329628 (c. Thúy) hoặc 0982148809 (c. Hương)

Sản phẩm https://www.facebook.com/hongvicfashion/

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.