Forgotten Password

This listing has expired.

Tên dự án: Small World
Chú ý: TNV có thể tham gia vào 2 tuần bất kì trong khoảng thời gian này.

Độ tuổi: 18+
Loại hình dự án: Ngôn ngữ/ Trẻ em/ Giáo dục
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Tiếng Nga)

Phí tham gia chương trình: 0 Euro

Nội dung dự án: Đối tác của chúng tôi – Tổ chức NGO “Language for success” cung cấp các lớp ngoại ngữ chất lượng cao, tổ chức các sự kiện về ngôn ngữ và giao tiếp đa dạng văn hóa. Dự án sẽ được tổ chức ngay trong thành phố, trẻ em sẽ đến học và từ 9h-14h (thứ 2 – 6) trong tuần. TNV quốc tế sẽ làm việc cùng các TNV Nga (như vố vấn làm việc) để tổ chức sự kiện, hoạt động học tập, văn hóa cho trẻ em địa phương từ 8-16 tuổi.

Hoạt động chính: TNV sẽ hoạt động 5 tiếng/ngày và có 2 ngày nghỉ 1 tuần, TNV sẽ được dẫn đi tham quan vào ngày nghỉ này.

1. TNV sẽ tổ chức các workshop giáo dục và đa văn hóa (về quốc gia của chính TNV, hệ sinh thái, quyền con người, chống phân biệt chủng tộc…)

2. Dạy ngoại ngữ cho trẻ em địa phương qua trò chơi, bài hát, thảo luận;

3. Tổ chức các hoạt động thể thao, games chiến thuật, chương trình giải trí và thủ công.
Điều kiện sinh hoạt: TNV sẽ ở gia đình host hoặc các hostel cho giới trẻ tại Cheboksary. Thực phẩm sẽ được cung cấp sẵn. TNV không cần mang túi ngủ.

Yêu cầu với TNV: TNV ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với trẻ em và tổ chức sự kiện về văn hóa. TNV cần nộp hồ sơ hình sự và motivation letter.