Forgotten Password

+ Ưu tiên có máy tính cá nhân
+ Sử dụng tốt máy tính: Gmail, Zalo, Facebook, Youtube…
+ Trung Thực, Kiên Nhẫn, chịu khó hcj hỏi và đam mê với công việc
+ Làm việc tại nhà bất cứ khi nào rảnh.
+ Thu nhập theo kết quả công việc ( Trả Lương Theo Tuần)

Liên hệ:
+ Gửi thông tin qua email: [email protected]
+ Hoặc kết bạn Zalo sdt: 0389 948 664 để biết thêm thông tin

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.