Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Mô tả:
– Ra rập, nhảy size quần áo.
Yêu cầu:
– Khuyết tật vận động
– Có tay nghề, đã từng làm công việc này rồi.
– Nam/nữ (ưu tiền nam)
Công ty bao ăn, ở.
Làm việc giờ hành chính (chủ nhật nghỉ)
Mức lương: Thoải thuận.
Ứng tuyển:
– Nhắn trực tiếp vào https://www.drdvietnam.org/ :thông tin cá nhân (Họ tên, nơi ở, số điện thoại, mô tả kinh nghiệp làm việc liên quan).
Liên hệ: 0399988336 (Bộ phận hỗ trợ việc làm)-vào giờ hành chính.