Forgotten Password

Đoàn văn nghệ người khiếm thị Sao Mai đang cần tuyển những bạn nào có khả năng chơi đàn có khả năng ca hát

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, Sđt: 0912245919 hoặc 0865917326.

 

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.