Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; tay & mắt tốt
Mức lương
thỏa thuận
Thời gian làm việc
8h00 – 20h00
Chế độ:
đầy đủ
Khu vực làm việc
Đồng Nai,
Mô tả công việc

Yêu cầu: đã học qua sửa chữa phần cứng điện thoại, biết đọc sơ đồ mạch, biết đọc bệnh, đã tốt nghiệp khóa học sửa chữa tại các Trung tâm hoặc các cửa hàng điện thoại. Được hướng dẫn sâu hơn khi làm việc. Được hướng dẫn ép kính Smartphone. Va chạm nhiều bệnh các dòng điện thoại nhanh nâng cao ta nghề. Bao ăn, ở.