Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Tuyển dụng ngành
Điện – điện tử .
Số lượng
3 (3 Nam / Nữ)
Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; hai tay & mắt tốt
Mức lương
7000000 – 10000000
Thời gian làm việc
8h00 – 18h00
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận 10,
Mô tả công việc

Yêu cầu: biết căn bản về điện tử; sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.