Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật phù hợp
Mức lương
trao đổi khi phỏng vấn
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:
đầy đủ
Khu vực làm việc
Quận 10,
Mô tả công việc

Yêu cầu: trình độ học vấn 10/12 trở lên; có khả năng thao tác đơn giản trên máy tính (tay & mắt tốt; nghe, nói tốt); giao tiếp hiệu quả, xử lý tình huống linh hoạt, có tinh thần hợp tác, trách nhiệm và thích ứng nhanh với công việc mới. Công việc: quản lý danh mục khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra quá hạn & đề xuất biện pháp xử lý; liên lạc , tư vấn & giúp đỡ khách hàng thanh toán cho ngân hàng và công ty tài chính; cập nhật tình trạng & báo cáo cho nhóm trưởng.