Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại đươc; hai tay tốt/ khiếm thính
Mức lương
3000000
Thời gian làm việc
theo ca (10 – 12 giờ)
Chế độ:
đầy đủ
Khu vực làm việc
Huyện Củ Chi,
Mô tả công việc

Yêu cầu: trung thực, thật thà, siêng năng, chăm chỉ. Công việc: đóng gói. Bao ăn, ở. Làm ca từ 10 – 12 tiếng.