Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; tay & mắt tốt
Mức lương
4000000 – 4500000
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:
đầy đủ
Khu vực làm việc
Quận 2,
Mô tả công việc

Yêu cầu: trung thực, thật thà; siêng năng, chăm chỉ. Công việc: lựa hột đá quý.