Forgotten Password

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

- Think of jobs, think of Reeracoen!

Mô tả:

-Kỹ sư hệ thống thông tin (CNTT – Phần mềm, CNTT – Phần cứng / Mạng)

-Thu thập các dữ liệu cần thiết để đưa cho công ty CNTT – Phát triển hệ thống điểu khiển tiến trình sản xuất cùng với công ty CNTT đối tác

Mức lương/ Quyền lợi:

6,000,000 – 7,000,000

Phúc lợi:

+Máy tính xách tay.

+Du Lịch

+Xe đưa đón

+Chăm sóc sức khỏe.

+Đào tạo.

+Tăng lương.

+Công tác phí.

+Chế độ nghỉ phép

Liên hệ: ĐT, link FB

https://www.facebook.com/ReeracoenVietnamHR/about/?ref=page_internal
Ms Duyên

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.