Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
Khuyết tật chân hoặc khiếm thính, tay và mắt tốt
Mức lương
4000000
Thời gian làm việc
Giờ hành chính, sáng từ 8:00 đến 12:00, chiều từ 13:30 đến 17:30
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận 7,
Mô tả công việc

Dán miếng da theo sự hướng dẫn, khâu chỉ theo lỗ đã đục sẵn trên sản phẩm