Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; hai tay tốt
Mức lương
học việc: 4.5 triệu, chình thức: 6 triệu
Thời gian làm việc
7h30 – 17h00
Chế độ:
BHXH
Khu vực làm việc
Quận Tân Phú,
Mô tả công việc

Yêu cầu: biết căn bản điện tử/ vi tính văn phòng; được đào tạo thêm. Có hợp đồng, có BHXH