Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật nhẹ; biết đọc, biết viết
Mức lương
từ 4 triệu trở lên
Thời gian làm việc
giờ hành chính/ theo ca
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận 1,
Mô tả công việc

Yêu cầu: siêng năng, chịu khó; trung thực. Phụ cấp cơm 500.000đ/ tháng; phụ cấp xăng, xe: 280.000đ/ tháng.