Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

+Số lượng: 02 Nam/ Nữ
+Yêu cầu tình trạng: lùn bẩm sinh, dưới 30 tuổi
+Thời gian: 7h00 – 19h00
+Lương: trao đổi khi phỏng vấn
+Bao ăn, ở

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại:
(028) 39 320 483 hoặc email: [email protected]