Forgotten Password

Công ty mình cần tuyển các bạn nam khiếm thính hoặc người vẫn còn khả năng vận động độc lập công việc làm biển quảng cáo .

Không biết được đào tạo nghề , có chỗ ăn ở miễn phí .

Ra nghề lương cao làm hành chính nghỉ chủ nhật (Ai biết cơ khí càng tốt).

Đt 0989388061 ai cần inbox nhé.

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.