Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Công ty chuyên mặt hàng thủ công

Số lượng
6 (3 Nam / 3 Nữ)
Ưu tiên
Khuyết tật chân, đi lại được, hai tay tốt, có nhận thức tốt/khiếm thính
Mức lương
thỏa thuận
Thời gian làm việc
giờ hành chính (7h30 – 11h30, 13h00 – 17h00)
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận 2,
Mô tả công việc

Đan thắt bằng dây cotton