Forgotten Password

Mô tả công việc:

Fan share là một cá nhân có webside, thời gian và quan tâm, tiếp thị quảng cáo liên kết sản phẩm. Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lam Hà đăng tại www.lamha.com.vn .

Khi Fan sharre copy link liên kết và đăng lên fb, website hay các diễn đàn, chia sẻ bạn bè mà có khách mua hàng thành công thì sẽ được hưởng hoa hồng 10% (không tính phí vận chuyển). Người mua hàng theo link Fan share giới thiệu sẽ được tích điểm thưởng 5%. Khi mua tới 1 triệu sẽ được trừ 50k vào đơn hàng.

Mặc dù Fan share tạo link 1 sản phẩm nhưng khi khách hàng vào theo link mua các sản phẩm khác thì bạn cũng được tính hoa hồng 5%

Cuối tháng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lam Hà sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho Fan share đó nếu số tiền hoa hồng đạt tới 200k. Nếu chưa đủ 200K thì số tiền sẽ được tích lũy dồn sang tháng sau.

– Fan share có thể tham gia nhóm tinh dầu Lam Hà và khách hàng để cùng xây dựng, đóng góp ý kiến, giải đáp thắc mắc tại:
https://www.facebook.com/groups/tinhdaulamhavakhachhang

– Fan share có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm và các kiến thức bổ trợ để tiếp thị tốt hơn tại:
http://blog.lamha.com.vn/

– Để đăng ký làm Fan share mời bạn đăng ký tại đây
https://lamha.com.vn/index.php?route=affiliate/login

– Fan share tham khảo cách khai và tạo link chia sẻ tại đây:
http://blog.lamha.com.vn/lam-ha-trien-khai-fan-chia-se-lien-ket-duoc-huong-hoa-hong/

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.