Forgotten Password

Yêu cầu:

-Trình độ: Trung cấp trở lên
-Giao tiếp hiệu quả và xử lý tình huống linh hoạt
-Có tinh thần hợp tác trách nhiệm
-Thích ứng nhanh với công việc mới.

Mô tả:

+Cập nhật tình trạng và báo cáo với Team Leader
+Quản lý danh mục, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra quá hạn và đề xuất biện pháp xử lý.
+Liên lạc, tư vấn và giúp khách hàng thanh toán cho ngân hàng và công ty tài chính.

Thời gian: giờ hành chính từ T2-T7

Mức lương/ Quyền lợi:

Thu nhập 8-15 triệu/tháng không giới hạn (lương cơ bản+thưởng)

Liên hệ: Ms Bình 0909964621

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.