Forgotten Password

4.970.000đ – 5.780.000đ/tháng khi đã kí hợp đồng

Trụ cấp đi lại,

Yêu cầu chuyên cần, kỷ luật,

Nếu có con nhỏ, hay học mầm non: 700.000đ-1.240.000đ/tháng

Thưởng kỹ năng (bậc 2 trở lên) 800.000đ – 1.500.000đ/tháng

Thưởng thâm niên: 150.000đ-250.000đ/tháng

Thưởng thành viên mới: 1.000.000đ/tháng:rose::rose:

Thưởng sản xuất: 250.000đ – 4.300.000đ/tháng:rose:

Nhà trọ miễn phí, xe đưa đón, xét tăng lương hàng quý…

Thưởng cho người giới thiệu

Liên hệ: 0364505370 ( MS Thúy )

Apply for job

Apply For This Job

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Mẩu: https://livingdream.me/index.php?a=page&name=anpytiaocmotrothanhnguoiviet
Upload Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 800 MB.