Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; hai tay & mắt tốt
Mức lương
4000000
Thời gian làm việc
8h00 – 17h00
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận Bình Tân,
Mô tả công việc

Yêu cầu: khuyết tật chân, đi lại được; hai tay & mắt tốt