Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật phù hợp
Mức lương
thỏa thuận + phụ cấp xăng xe
Thời gian làm việc
7h45 – 16h45 (T3 – T7)

Khu vực làm việc
Quận 7,
Mô tả công việc

Yêu cầu: biết kết cườm
Yêu cầu học vấn:
không yêu cầu