Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân nhẹ, hai tay & mắt tốt
Mức lương
150.000đ/ ngày; 170.000đ/đêm
Thời gian làm việc
6h20 – 18h20
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận 11,
Mô tả công việc

Yêu cầu: khuyết tật chân nhẹ; hai tay & mắt tốt. Công việc: đóng gói sản phẩm. Lương: 150.000đ/ ngày; 170.000đ/ đêm.