Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật phù hợp
Mức lương
thỏa thuận
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận Bình Tân,
Mô tả công việc

Yêu cầu: khuyết tật phù hợp; có sức khỏe; sạch sẽ, gọn gàng. Công việc: dọn dẹp, nấu ăn. Bao ăn, ở