Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khiếm thính
Mức lương
thỏa thuận
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận Bình Tân,
Mô tả công việc

Yêu cầu: biết ủi. Nếu không biết, đào tạo miễn phí, lương hỗ trợ: 8.000đ/ giờ. Bao ăn, ở.