Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
Khuyết tật chân
Mức lương
Thoả thuận
Thời gian làm việc
Giờ hành chính

Mô tả công việc

Photoshop hình ảnh cho sếp. Làm việc tại văn phòng, ăn trưa chung với sếp. Yêu cầu giao tiếp anh văn cơ bản. Không biết về photoshop có thể học việc.
Yêu cầu học vấn:
9/12