Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật phù hợp
Mức lương
theo tay nghề
Thời gian làm việc
7h30 – 18h00

Mô tả công việc

Yêu cầu: biết may. Bao ăn, ở
Yêu cầu học vấn: không yêu cầu