Forgotten Password

Applications have closed
This listing has expired.

Ưu tiên
khuyết tật chân, đi lại được; hai tay và mắt tốt
Mức lương
150.000đ/ ngày + bao cơm trưa
Thời gian làm việc
giờ hành chính
Chế độ:

Khu vực làm việc
Quận Bình Tân,
Mô tả công việc

Yêu cầu: Biết căn bản về điện tử.